Utökad marknadsbearbetning

Inför 2015 satsar Grönlunds Plåt mer på extern marknadsbearbetning.

– För det första satsar vi på att synas i Sveriges största affärstidning, Dagens Industri. Vi tror att detta ska ge en något större varumärkeskännedom och därmed ge fler potentiella kunder insyn i vad Grönlunds Plåt kan göra för dem, säger Anders Nystedt. Se bild nedan.

– För det andra har vi utökat marknadsavdelningen med mer resurser för att komma i kontakt med fler potentiella kunder. Lennart Eriksson kommer att bearbeta marknaden och berätta vad Grönlunds erbjuder, säger Erik Nystedt.

Grönlunds annons 2015