Affärsidé

Grundbultarna i vår affärsidé är:

  • Grönlunds Plåt AB är ett producerande företag med tunnplåt som utgångsmaterial.
  • Grönlunds skall tillgodose sina kunder med helhetslösningar. ”Från plan plåt till färdig produkt”
  • Grönlunds marknad är i huvudsak norra Europa.
  • Grönlunds ska vara ledande inom plåtbearbetning samt vara flexibelt i produktionsmetoder.
  • Grönlunds ska förse sina kunder med rätt kvalitet till hög servicegrad.
  • Grönlunds skall samarbeta med starka kunder i ständig produktutveckling.