Kvalitet & miljö

Vi är sedan flera år tillbaka certifierade enligt ISO 9001 för att kunna möta våra kunders kvalitetskrav. Vårt senaste certifikat är ISO 9001:2015, vi har också certifierat oss för miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Vi använder oss också av AFS 2001 (Systematiskt arbetsmiljöarbete) i det nya integrerade ledningssystemet.

Verksamhetspolicy

Grönlunds Plåt verkar för ständig förbättring av kundnöjdheten och god resurshållning.

Detta sker genom:
  • Hushållning av naturens ändliga resurser
  • Kvalitetssäkrad verksamhet där efterlevnaden av lagar utgör en naturlig del, samt att ständigt förbättra ledningssystemet
  • En utvecklande och sund arbetsmiljö
  • Ett samarbete med starka kunder i ständig produktutveckling
  • God lönsamhet
Skara 2020-01-28
Grönlunds Plåt AB
Anders Nystedt / VD